SISinf: Consultors experts en informàtica sanitària

Sisinf Equipo Directivo - Lluis Brunet

Lluís Brunet

lbrunet@sisinf.com

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en gestió hospitalària per ESADE. Àmplia experiència en desenvolupament i implantació d’aplicacions informàtiques per al sector sanitari. Especialitzat en el desenvolupament i consultoria hospitalària pública.

Sisinf Equipo Directivo - Jaume Catà

Jaume Catà

jcata@sisinf.com

Mestre industrial. 28 anys d’experiència en informàtica del sector sanitari com a responsable tècnic de desenvolupament de programari per a hospitals i clíniques. Director tècnic d’àrea de suport a clients i consultor del SCS per al desenvolupament del SIAH. Col·laborador professor a la Universitat Autònoma de Barcelona de llenguatges de programació.

Sisinf Equipo Directivo - Francesc Comallonga

Francesc Comallonga

fcomallonga@sisinf.com

Diplomat en magisteri. Especialitzat en informàtica de gestió des de 1974, i específicament a l’entorn de la sanitat des de 1986. Ha estat cap de projecte en la informatització de múltiples hospitals de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP) i de l’Institut Català de la Salut (ICS) i consultor de projectes de l’entorn de la salut des de 1997.

Sisinf Equipo Directivo - Alfons Puig

Alfons Puig

apuig@sisinf.com

Llicenciat en ciències físiques. Més de 30 anys d’experiència en informàtica, en aspectes tecnològics i d’enginyeria de software (mètodes, processos, eines i qualitat), així com en la direcció d’equips de desenvolupament d’eines d’ajuda a l’analisi i programació. Coordinador tècnic en el projecte DEADA (projecte europeu ESPRIT 22933) finançat per la Comissió Europea, i revisor per part de la mateixa Comissió Europea dels projectes PROTEUS.

Sisinf Equipo Directivo - Xavier Roig

Xavier Roig

xroig@sisinf.com

Enginyeria industrial. Des de 1986 es dedica al disseny d’aplicacions informàtiques a l’ambit de la sanitat. Ha estat director de producte per a la gestió mèdica administrativa de clíniques privades i laboratoris d’anàlisis clíniques. Ha coordinat i dirigit les tasques d’implementació de sistemes d’informació a diverses entitats com FREMAP, Centro Médico Teknon o Laboratorios el Dr. Echevarne.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X