SISinf: Consultors experts en informàtica sanitària

S'inicia el desenvolupament de la quarta fase del projecte Estació de Treball Clínic en entorn .net

26 | 10 | 2004

Seguint amb la planificació prevista, durant l'últim trimestre de 2004 s'ha iniciat el desenvolupament de la quarta fase del projecte de creació d'una Estació de Treball Clínic (iETC) en entorn .net. Recordem que aquest projecte ha permès, des dels seus inicis, la incorporació a la gestió informàtica de les dades dels pacients als col·lectius mèdic i d'infermeria.En aquesta quarta fase, es desenvoluparan els mòduls de Petitori i de Programació. El mòdul de Petitori permetrà que el metge, des de la seva pròpia consulta, i a través de la iETC, pugui efectuar la petició de proves complementàries, visites, derivacions o qualsevol tipus de prestació al pacient al que estigui assistint en aquell moment.El mòdul de Programació permetrà que Serveis Centrals, o el propi metge des de la seva consulta, si així està parametritzat, pugui programar la prova, o perfil de proves, sol·licitada des del mòdul de Petitori, accedint a la totalitat d'agendes que puguin existir en el Centre assistencial.No cal dir el gran avanç que representarà aquest mòdul en la gestió informàtica asistencial dels pacients, tant en l'àmbit administratiu, com en el de qualitat en l'atenció a l'usuari, ja que, potencialment, aquest podrà sortir de la consulta mèdica amb les seves pròximes visites ja programades.Resumim breument les funcionalitats de la iETC ja operatives totalment en la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i parcialment en l'Hospital Sant Rafael, de Barcelona.· Accés a la consulta de la totalitat de l'historial d'un pacient, a través d'una única interfície d'usuari i independentment de les diverses Bases de dades que pugui estar distribuïda la informació.

· Elaboració i consulta dels informes d'alta a través del mòdul GesDoc.net.

· Introducció i seguiment del Curs Clínic dels pacients amb diversos nivells de classificació (Tipus de Curs Clínic, Unitat Funcional, Servei, Usuari, ...)

· Circuit d’ Interconsultes.

· Introducció i seguiment dels problemes de salut associats a un pacient.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X