SISinf: Consultors experts en informàtica sanitària

El Sociosanitàri El Carme fa un pas més en la informatització de la Historia Clinica

18 | 03 | 2010

Un cop a l’abast dels seus professionals, el mòdul d’interconsultes de TESIS HCE, facilitarà el diàleg entre els diferents facultatius al respecte de la patologia d’un pacient.
Les interconsultes poden anar dirigides a un Servei o a un metge en concret, informant l’orientació diagnòstica i la consulta que es formula. La consulta queda assignada al professional que la tracta, aquest podrà respondre-la o dirigir-la a un altre destinatari.
Totes les interconsultes queden enregistrades en l’historial del pacient

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X