SISinf: Consultors experts en informàtica sanitària

Projecte WFIS

Projecte WFIS

18 | 10 | 2010

A partir d’una idea sorgida a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, s’ha creat a nivell de Catalunya un grup de treball per a un projecte anomenat WFIS (WorkFlow en Institucions de Salut). Aquest projecte pretén estandarditzar fluxos de treball entre les diferents institucions sanitàries del nostre país, es a dir, compartir processos assistencials, i no tan sols informació, com era el projecte HC3. Avui dia, si un hospital necessita comunicar-se amb un proveïdor, o bé ho fa de forma manual (papers, telèfon, etc.), o bé estableixen un protocol telemàtic propi entre ells. Això comporta la proliferació de moltes formes diferents de comunicar-se, implicant uns costos econòmics i de temps molt importants.

El primer objectiu del projecte WFIS consisteix en establir un protocol estàndard únic, que permeti aquestes comunicacions i que sigui ampliable a altres: Es començarà amb la derivació de pacients per a exploracions radiològiques, la gestió d’agendes i programació de les exploracions derivades, i la tramesa posterior de resultats (estudis i informes).
Aquest projecte ha estat molt ben rebut per part del Departament de Salut, que ja s’hi ha implicat plenament. Després de la definició del estàndard, s’abordarà la creació d’una única plataforma, a nivell de país, equivalent a la plataforma HC3, de manera que les institucions de salut no s’hagin de connectar entre si, sinó que ho facin només contra la Plataforma, i sigui aquesta la que gestioni el ‘routing’ dels missatges. En una fase posterior, aquesta plataforma podrà arribar a tenir intel•ligència i poder opcionalment decidir a quin centre s’ha d’enviar una derivació, tenint en compte el ciutadà, així com les càrregues de treball dels possibles centres que poden realitzar la petició i els convenis establerts.

El grup de treball que està fent la definició està liderat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) des del punt de vista funcional, i SISinf per la part tècnica, i també hi intervenen l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat del TICSalut, el Grup Mèdic CETIR, Udiat, Departament de Salut, la Regió Sanitària de Girona, i l’ICS. Fins al dia d’avui, s’ha fet la definició de requeriments, la definició dels missatges, i s’ha començat la guia d’implementació.

Les previsions són que s’acabarà la guia d’implementació el proper mes de novembre, i a continuació es farà una prova pilot, sense Plataforma, entre dos centres, CSMS i CETIR, a fi de poder fer la validació funcional i tècnica del sistema. Després es posarà en funcionament la Llataforma, i s’obrirà als demés centres sanitaris.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X