SISinf: Consultors experts en informàtica sanitària

La Fundació Privada Hospital de Mollet encomana a SISinf l'evolució dels seus Sistemes d'Informació assistencial

10 | 02 | 2005

El pla estratègic dissenyat per la Direcció de la Fundació Privada Hospital de Mollet per a l'evolució dels seus Sistemes d'Informació centra els seus objectius en dues línies bàsiques.

La primera línia pretén informatitzar les àrees necessàries per a cobrir totalment el circuit assistencial. Amb aquest objectiu SISinf implementarà els mòduls de Quiròfans i Rehabilitació del seu producte TeSis, els quals s'integraran totalment amb el programari actual, permetent tancar la gestió assistencial dels pacients.

Amb la segona línia es facilitarà l'entrada del col.lectiu clínic en la gestió informàtica dels pacients de la Fundació. Amb aquesta finalitat s'ha escollit com a eina l'Estació de Treball Clínic de SISinf, la qual està operativa o en vies d'implementació en diversos hospitals.

En la primera fase d'aquest projecte, prevista per al primer semestre d'enguany, es posaran en marxa els següents mòduls:

- Gestió documental, per a la confecció d'informes d'alta i assistencials.

- Introducció i consulta del curs clínic.

- Registre dels problemes de salut.

- Consulta de l'historial dels pacients: Admissions d’Hospitalització i gestió de les seves Llistes d’Espera, Consultes Externes, Urgències, Derivacions i Radiologia.

En el segon semestre de 2005 s'implementaran els mòduls de gestió d'Interconsultes i de Petitori de programació de visites i proves.

S'implementaran també, quan les necessitats organitzatives de la Fundació ho requereixin, els mòduls de Farmàcia (Registre d'Ordres Mèdiques, Protocols de medicació, Full d'Administració de Medicació i Edició de receptes), així com els d'integració i comunicació amb aplicacions d'altres proveïdors.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X