Imatge del producte TESIS TESIS / CM

TESIS / CM

El sofware per Clíniques i consultoris mèdics

És un sistema d'informació format per diferents mòduls, el seu conjunt ofereix una solució integral a la problemàtica del centre. La implantació de TESIS CM li permetrà la programació d'agendes, confecció d'informes del pacient, el seu curs clínic, emissió de factures i estadístiques d'activitat, tant econòmica com assistencial.
TESIS CM es un sistema pensat per a consultoris medics que voles avançar en la consecució de la historia clínica del seus pacients.

Mòduls

 • Agendes més informació

  Permet planificar i gestionar correctament qualsevol tipus de visita o prova que es realitzi en el centre

  Descripció funcional:

  o Definició de múltiples agendes.
  o Associació d'agendes a diferents centres.
  o Programació de visites i proves.
  o Generació de llistes de treball.

 • Facturació més informació

  Permet la generació dels diferents tipus de factures que es necessita en un centre.
  Totes les imputacions es generen de manera automàtica en el moment de planificar o realitzar una activitat assistencial.

  Descripció funcional:

  o Registre de conceptes a facturar.
  o Múltiples tarifes.
  o Emissió de factures a particulars o entitats.
  o Registre de cobraments.
  o Configuració de plans de cobertura.
  o Emissió i liquidació de factures d'honoraris mèdics.
  o Traspàs d'apunts a Comptabilitat.

 • Estadístiques més informació

  Permet l'obtenció d'estadístiques d'activitat, tant en l'àmbit administratiu com en l'assistencial.

  Descripció funcional:

  • Acotació d'intervals d'activitat.
  • Possibilitat d'escollir els criteris de distribució de la informació i els indicadors a mostrar.
  • Permet seleccionar la informació en format dades o gràfic.
  • Possibilitat d'exportar les dades seleccionades a un entorn Excel.
  • Possibilitat d'emmagatzematge de consultes per a exploracions periòdiques.

 • Curs Clínic més informació

  Possibilita l'obtenció del curs clínic a partir d'apunts registrats manualment pels diversos professionals i d'altres recollits automàticament, a partir de la interacció amb altres mòduls de l'aplicació.
  Integrar tota la informació del pacient i permetre que els professionals del centre gaudeixin d'una sola estació de treball on puguin realitzar tota la seva activitat assistencial.

  Descripció funcional:

  • Registrar manualment els apunts que es consideri de curs clínic, permetent opcions específiques: tipus de font, mida de lletra, tabulació, copiar/enganxar, ...
  • Possibilitat d'adjuntar un estudi determinat (imatge, document escanejat, ...).
  • El sistema associarà l'apunt a l'assistència en curs del pacient.
  • També s'alimenta de la informació rebuda automàticament d'altres mòduls.
  • La consulta d'un apunt es pot fer per: Assistència, Servei, Tipus de apunt, Tipus de curs clínic, ...
  • Es pot limitar el nombre d'apunts a visualitzar i l'interval de dades.
  • Permet, sota determinats paràmetres, la modificació o anul·lació d'un apunt.

 • Informes més informació

  Permet disposar de tots els documents associats a una història clínica electrònica, classificats segons la seva tipologia.

  Descripció funcional:

  • Permet la definició de plantilles Word a través de les quals els professionals podran confeccionar els informes assistencials.
  • Cada plantilla queda associada a un "Tipus" i "Model" d'informe que facilitarà la classificació dels informes.
  • Es pot definir el nombre de documents que sigui necessari.
  • Al seleccionar l'informe a realitzar i identificats el pacient i assistència, s'obrirà la plantilla escollida, emplenant-se automàticament la informació que es pugui obtenir de la base de dades.
  • Un cop creat un informe es pot: Veure, Modificar, Tancar, Eliminar, Clonar i Editar.

Avantatges

 • • Millora i racionalitza els circuits administratius i assistencials.
 • • Adequat als requeriments de la LOPD.
 • • Càrrecs automàtics a Facturació per les prestacions assistencials.
 • • Optimitza la gestió de recursos.
 • • Facilita la tramitació i seguiment d'autoritzacions.
 • • Permet incrementar i assegurar el nivell de qualitat assistencial.
 • • Disminució del percentatge d'errors.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X